საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მიიღე ინფორმაცია სუბიექტის შესახებ:

ანგარიშგებების პორტალზე სუბიექტის შესახებ ხელმისაწვდომია შემდეგი ტიპის ინფორმაცია:

  • სუბიექტის პროფილის ინფორმაცია
  • სუბიექტის ფინანსური და/ან მმართველობის ანგარიშგება
  • სუბიექტის ჯგუფის შესახებ ინფორმაცია
  • სუბიექტის აუდიტორების შესახებ ინფორმაცია
სუბიექტის ძიება
სუბიექტის დასახელება/საიდენტ. კოდი
სამართლებრივი ფორმა
კატეგორია
 

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018