საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სს სადაზღვევო კომპანია ტაო
საიდენტიფიკაციო ნომერი/პირადი ნომერი: 202408386
სამართლებრივი ფორმა: სააქციო საზოგადოება
რეგისტრაციის თარიღი: 22.08.2007
მარეგისტრირებელი ორგანო: თბილისის საგადასახადო ინსპექცია
საქმიანობის სფერო(ებ)ი: სიცოცხლის დაზღვევა-65110 (ძირითადი),დაზღვევის სხვა სახეები-65120 (ძირითადი),
ემიტენტის კოდი: არა
მმართველობის ორგანო: საერთო კრება , სამეთვალყურეო საბჭო ,
სამეთვალყურეო საბჭო:
გიორგი ბარათაშვილი, 01017017793
თეონა კვიციანი, 01024026175
თამარი ჭკადუა, 01006014707
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა:
პირადი ნომერისახელი გვარითანამდებობა
61001048770ლაშა ხახუტაიშვილიგენერალური დირექტორი
33001008505გიორგი ძიძიგური-
01017019902ნინო წეროძე-
მარეგულირებელი/საზედემხედველო ორგანო: საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
ინფორმაცია ლიკვიდაციის/რეორგანიზაციის/გადახდის უნარობის პროცესების მიმდინარეობის შესახებ: არა
საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვა: არა
ანგარიშგებების სანახავად გაიარეთ ავტორიზაცია

ანგარიშგების წელი
იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ვაკის რაიონი, გამზირი ი.ჭავჭავაძე N 20

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018