საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სს სადაზღვევო კომპანია ევროინს ჯორჯია
საიდენტიფიკაციო ნომერი/პირადი ნომერი: 204491344
სამართლებრივი ფორმა: სააქციო საზოგადოება
რეგისტრაციის თარიღი: 10.11.2005
მარეგისტრირებელი ორგანო: თბილისის საგადასახადო ინსპექცია
საქმიანობის სფერო(ებ)ი: დაზღვევის სხვა სახეები-65120 (ძირითადი),
ემიტენტის კოდი: არა
მმართველობის ორგანო: აქციონერთა კრება , სამეთვალყურეო საბჭო ,
სამეთვალყურეო საბჭო:
გრიგოლ ლომიძე, 01007001761
გიორგი ივანოვ მარკოვი, 383492109, 8108156580 /ბულგარეთი/
ვილემ ჯეიკობ ვესტერლაკენ, 2007967501060 /ნიდერლანდები/
თენგიზ მეზურნიშვილი, 01019009714
ალექსანდრე ჩოჩია, 01008008452
ვასილ სტეფანოვ სტეფანოვ, 383148315, 8411194360 /ბულგარეთი/
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა:
პირადი ნომერისახელი გვარითანამდებობა
01003004198იაკობ ედილაშვილიგენერალური დირექტორი
01018002049ლევან კაკულიაფინანსური დირექტორი
01006010212გიორგი სულამანიძესაოპერაციო დირექტორი
10831086692ულუდაგ კაგატაი-
01005006360ეთერ ჟორჟოლიანი-
მარეგულირებელი/საზედემხედველო ორგანო: საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
ინფორმაცია ლიკვიდაციის/რეორგანიზაციის/გადახდის უნარობის პროცესების მიმდინარეობის შესახებ: არა
საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვა: არა
ანგარიშგებების სანახავად გაიარეთ ავტორიზაცია

ანგარიშგების წელი
იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, ვაკის რაიონი, ილო მოსაშვილის ქუჩა, N24
ვებ გვერდი: www.icgroup.ge

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018