საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სს პსპ დაზღვევა
საიდენტიფიკაციო ნომერი/პირადი ნომერი: 204545572
სამართლებრივი ფორმა: სააქციო საზოგადოება
რეგისტრაციის თარიღი: 24.12.2007
მარეგისტრირებელი ორგანო: თბილისის საგადასახადო ინსპექცია
საქმიანობის სფერო(ებ)ი: სიცოცხლის დაზღვევა-65110 (ძირითადი),დაზღვევის სხვა სახეები-65120 (ძირითადი),
ემიტენტის კოდი: არა
მმართველობის ორგანო: სამეთვალყურეო საბჭო ,
სამეთვალყურეო საბჭო:
გოჩა გოგილაშვილი, 14001000360
ვაჟა ოქრიაშვილი, 15001003000
მამუკა ბრეგვაძე, 54001004875
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა:
პირადი ნომერისახელი გვარითანამდებობა
01024024504მაია კალანდაძეაღმასრულებელი დირექტორი
01013025970ლევან არჯევანიძე-
01024020280სოფიო ლებანიძეგენერალური დირექტორი
მარეგულირებელი/საზედემხედველო ორგანო: საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
ინფორმაცია ლიკვიდაციის/რეორგანიზაციის/გადახდის უნარობის პროცესების მიმდინარეობის შესახებ: არა
საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვა: არა
ანგარიშგებების სანახავად გაიარეთ ავტორიზაცია

ანგარიშგების წელი
იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, დიდუბის რაიონი, დ. აღმაშენებლის გამზ., №148
ვებ გვერდი: ipsp.ge

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018