საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სს სადაზღვევო კომპანია ალფა
საიდენტიფიკაციო ნომერი/პირადი ნომერი: 204568896
სამართლებრივი ფორმა: სააქციო საზოგადოება
რეგისტრაციის თარიღი: 02.06.2009
მარეგისტრირებელი ორგანო: თბილისის საგადასახადო ინსპექცია
საქმიანობის სფერო(ებ)ი: დაზღვევის სხვა სახეები-65120 (ძირითადი),
ემიტენტის კოდი: არა
მმართველობის ორგანო: სამეთვალყურეო საბჭო ,
სამეთვალყურეო საბჭო:
გია ჩიგოგიძე, 01024017384
ლალი ბრეგვაძე, 01003009504
გიორგი მელანაშვილი, 01030003760
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა:
პირადი ნომერისახელი გვარითანამდებობა
01017013622ქეთევან ინასარიძე-
01009016515ქსენია სემიოხინა-
01004009862აკაკი ლომაურიგენერალური დირექტორი
01008031446ეკა ზვიადაძე-
მარეგულირებელი/საზედემხედველო ორგანო: საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
ინფორმაცია ლიკვიდაციის/რეორგანიზაციის/გადახდის უნარობის პროცესების მიმდინარეობის შესახებ: არა
საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვა: არა
ანგარიშგებების სანახავად გაიარეთ ავტორიზაცია

ანგარიშგების წელი
იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ალ. ყაზბეგის გამზ., №16
ვებ გვერდი: www.alpha.ge

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018