საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სს სადაზღვევო კომპანია ალდაგი
საიდენტიფიკაციო ნომერი/პირადი ნომერი: 404476189
სამართლებრივი ფორმა: სააქციო საზოგადოება
რეგისტრაციის თარიღი: 31.07.2014
მარეგისტრირებელი ორგანო: სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
საქმიანობის სფერო(ებ)ი: დაზღვევის სხვა სახეები-65120 (ძირითადი),სიცოცხლის დაზღვევა-65110 (ძირითადი),
ემიტენტის კოდი: არა
მმართველობის ორგანო: სამეთვალყურეო საბჭო , აქციონერთა კრება ,
სამეთვალყურეო საბჭო:
ავთანდილ ნამიჩეიშვილი, 01026007516
გიორგი ალფაიძე, 60001032791
ეკატერინა შავგულიძე, 20001008227
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა:
პირადი ნომერისახელი გვარითანამდებობა
61001048770ლაშა ხახუტაიშვილიფინანსური დირექტორი
01017017793გიორგი ბარათაშვილიგენერალური დირექტორი
01024026175თეონა კვიციანი-
მარეგულირებელი/საზედემხედველო ორგანო: საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
ინფორმაცია ლიკვიდაციის/რეორგანიზაციის/გადახდის უნარობის პროცესების მიმდინარეობის შესახებ: არა
საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვა: არა
ანგარიშგებების სანახავად გაიარეთ ავტორიზაცია

ანგარიშგების წელი
იურიდიული მისამართი: საქართველო , თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ბ. კვერნაძის ქ., N10
ვებ გვერდი: www.aldagi.ge

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018