საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სს არდი დაზღვევა
საიდენტიფიკაციო ნომერი/პირადი ნომერი: 404858631
სამართლებრივი ფორმა: სააქციო საზოგადოება
რეგისტრაციის თარიღი: 31.03.2010
მარეგისტრირებელი ორგანო: სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
საქმიანობის სფერო(ებ)ი: სიცოცხლის დაზღვევა-65110 (ძირითადი),დაზღვევის სხვა სახეები-65120 (ძირითადი),
ემიტენტის კოდი: არა
მმართველობის ორგანო: დირექტორთა საბჭო , სამეთვალყურეო საბჭო ,
სამეთვალყურეო საბჭო:
ვალერიან ფუტკარაძე, 60001005593
არმაზ თავაძე, 01019000873
რაფიელ სურამელაშვილი, 01018002946
ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა:
პირადი ნომერისახელი გვარითანამდებობა
01032001987ბესიკი ნათენაძედირექტორი
01008026129ქართლოს ყორანაშვილიგენერალური დირექტორი
01003014546მიხეილ ჯაფარიძედირექტორი
მარეგულირებელი/საზედემხედველო ორგანო: საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
ინფორმაცია ლიკვიდაციის/რეორგანიზაციის/გადახდის უნარობის პროცესების მიმდინარეობის შესახებ: არა
საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვა: არა
ანგარიშგებების სანახავად გაიარეთ ავტორიზაცია

ანგარიშგების წელი
იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, საბურთალოს რაიონი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, N3
ვებ გვერდი: www.ardi.ge

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018