საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სიახლეები


ფასს ტაქსონომია ქართულ ენაზე ითარგმნება და სამსახურის ვებგვერდზე გამოქვეყნდება - სამსახურსა და ფასს ფონდს შორის სალიცენზიო ხელშეკრულება გაფორმდა

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ შემუშავებული ფასს და მსს ფასს ტაქსონომიები, გაფორმებული სალიცენზიო ხელშეკრულების შესაბამისად, ქართულ ენაზე ითარგმნება და სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდება, რაც ფინანსური მონაცემების ელექტრონულ გამოყენებასა და...

23.12.2020
ვრცლად

BARTA 2020 - საუკეთესო წლიური ანგარიშისა და გამჭვირვალობის დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა

ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების ერთობლივმა პროექტმა, საქართველოს ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტის და ანგარიშგების რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნულ ფონდთან ერთად, საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდოს (BARTA) გადაც...

17.12.2020
ვრცლად

მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტში ცვლილებები შევიდ

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს და სამსახურის ვებგვერდებზე მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების გამარტივებული სტანდარტის განახლებული ვერსია განთავსდა

09.12.2020
ვრცლად
| 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28... |

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018