საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სიახლეები


„2019 და 2020 წლების ანგარიშგებების განხილვის პრიორიტეტები“ - სამსახურის ვებგვერდზე ანგარიშგების განხილვის პრიორიტეტები გამოქვეყნდა

დოკუმენტი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული სუბიექტების, მათი მომსახურე აუდიტორების, საზედამხედველო/მარეგულირებელი ორგანოებისა  და ანგარიშგებებით დაინტერესებული პირების საყურადღებოდ შეიქმნა

26.11.2020
ვრცლად

სამსახურმა სდპ სტატუსის მქონე პირების განახლებული სია დაამტკიცა

საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული კრიტერიუმების შესაბამისად, 2020 წლის 25 ნოემბერს, სდპ სტატუსის მქონე პირების სია განახლდა

25.11.2020
ვრცლად

სამსახურმა დისტანციური შეხვედრა გამართა, თემაზე: „ფასს სტანდარტები და მმართველობის ანგარიშგება - მნიშვნელოვანი სიახლეები”

16 ნოემბერს, სამსახურმა და IFRS Foundation-მა, მსოფლიო ბანკისა და ევროკავშირის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის მხარდაჭერით, სდპ-ების, I და II კატეგორიის საწარმოებისთვის, ფასს სტანდარტის და მმართველობის ანგარიშგების შესახებ, დისტანციური...

17.11.2020
ვრცლად
| 1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28... |

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018