საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

22.05.2020

​IFAC-ის მორიგი პუბლიკაცია COVID-19-თან დაკავშირებით სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა

COVID-19-ის გავლენის შედეგად შექმნილ უპრეცედენტო გარემოებებში საწარმოები სრულიად ახალი სირთულეების წინაშე აღმოჩნდნენ. ასეთ პირობებში, მრავალი მცირე საწარმოსთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია სანდო კონსულტანტის ყოლა, რომელსაც კრიზისის პერიოდში დახმარებისა და კონსულტაციებისთვის მიმართავს. პროფესიონალ ბუღალტერს შეუძლია, დაეხმაროს მათ რისკების ეფექტიანად მართვასა და შემცირებაში - აუხსნას, როგორ უნდა მიიღონ შესაფერისი ზომები და გააძლიერონ საწარმო გრძელვადიან პერსპექტივაში. 

აღნიშნულის გათვალისწინებით, IFAC-მა მცირე საწარმოს უწყვეტი ფუნქციონირების უზრუნველყოფის საკონტროლო კითხვარი გამოსცა. კითხვარი დიაგნოსტიკური ინსტრუმენტია და ფინანსური და სტრატეგიული მართვის პრიორიტეტულ ამოცანებს მოიცავს პანდემიის პირობებში. ეს დოკუმენტი განკუთვნილია მცირე საწარმოების და მათი მომსახურე აუდიტორებისთვის, სერტიფიცირებული ბუღალტრებისთვის.  

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა დოკუმენტი ქართულ ენაზე თარგმნა და ვებგვერდზე განათავსა. ის ყველა დაინტერესებული პირისთვის არის ხელმისაწვდომი.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018