საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

16.11.2020

​ანგარიშგების წარდგენის პორტალს (rms.reportal.ge) დაემატა ახალი ფუნქციონალი - „სავალდებულო შეტყობინება"

სავალდებულო შეტყობინების სახით, SARAS-ისგან გეგზავნებათ თქვენ მიერ წარდგენილ ანგარიშგებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია.

გთხოვთ, რეგულარულად გადაამოწმოთ თქვენი პირადი გვერდი  და გაეცნოთ სავალდებულო შეტყობინებებს: www.rms.reportal.ge/

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018