საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

11.07.2018

​განახლებული ფასს სტანდარტები ქართულ ენაზე

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2018 წლის 10 ივლისის N 15 ბრძანებით, სამოქმედოდ იქნა შემოღებული ფასს სტანდარტების 2018 წლის გამოცემა. ქართულ ენაზე თარგმნილი სტანდარტები განთავსდა სამსახურის ვებგვერდზე და ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებულ პირისთვის. 

ფასს სტანდარტები შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე.

ტერმინოლოგიასა და რედაქტირებასთან დაკავშირებული შენიშვნების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვწეროთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: Translation@saras.gov.ge

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018