საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

01.04.2020

COVID 19 გლობალურ ჭრილში - სასარგებლო ინფორმაცია სფეროს წარმომადგენლებისთვის

COVID 19-ის პანდემიამ მსოფლიო ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა. ახალი გარემოებების გათვალისწინებით, საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში მნიშვნელოვანი ცვლილებებია მოსალოდნელი. გამონაკლისს არც აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და აუდიტის სფერო წარმოადგენს - ჩნდება კითხვები, რომლებიც სათანადო რეაგირებასა და გადაჭრას მოითხოვს. 

სამსახურმა ვებგვერდზე განთავსებული სასარგებლო ბმულების განახლება დაიწყო. ამ ბმულების მეშვეობით შესაძლებელი იქნება კომპეტენტური სახელმწიფო უწყებების, საერთაშორისო და საზედამხედველო ორგანოების შესაბამისი მოსაზრებების და რეკომენდაციების გაცნობა.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018