საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

19.02.2020

IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის გამარტივება იგეგმება

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა, დიდი ბრიტანეთის კარგი მმართველობის ფონდის (UK Good Governance Fund) მხარდაჭერით, 2018 წელს მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის ფინანსური ანგარიშგების ახალი, გამარტივებული სტანდარტი შეიმუშავა.

2020 წლის თებერვალში, სამსახურთან შექმნილმა IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის ინტერპრეტაციების კომიტეტმა განიხილა გარკვეული საკითხები, რაც განახლებას ან გამარტივებას საჭიროებს და სტანდარტში შესატანი ცვლილებების პროექტი მოამზადა. განხილვის პროცესში კომიტეტმა ევროპელი ექსპერტების წინადადებებიც გაითვალისწინა (აღნიშნული წინადადებები დაძმობილების პროექტის ფარგლებში შემუშავდა იმ მიზნით, რომ ნორმატიული აქტი ევროდირექტივით განსაზღვრულ, მიკრო საწარმოების ფინანსური აღრიცხვის გამარტივებულ პრინციპებთან იყოს მაქსიმალურ თანხვედრაში). 

სამსახური მიიჩნევს, რომ IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი არის დოკუმენტი, რომელიც დინამიურად უნდა ვითარდებოდეს სფეროში არსებული ძირითადი თავისებურებების და გამოწვევების დროული გამოვლენის და ასახვის გზით. სწორედ ამიტომ, სტანდარტის განახლების პროცესში მაღალი საზოგადოებრივი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, მისი განახლებული ვერსია, შესატანი ცვლილებების მითითებით, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნესა და სამსახურის ვებგვერდებზე განთავსდა. 

გთხოვთ ეწვიოთ ზემოთ მოცემულ ბმულს და დააფიქსიროთ თქვენი მოსაზრება როგორც ცვლილებების, ასევე ძირითადი დებულებების შესახებ - მოგვწერეთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: info@reportal.ge (საგნის ველში მიუთითეთ: “IV კატეგორიის ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი: განყოფილება, მუხლი“). კომენტარების შეგროვება დასრულდება 2020 წლის 15 ივნისს.

მადლობას გიხდით ჩართულობითვის.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018