საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

16.06.2020

IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის ცვლილებების პროექტზე კომენტარების შეგროვების პერიოდი გახანგრძლივდა

COVID 19-ის პანდემიამ მსოფლიო ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა. ახალი გარემოებების გათვალისწინებით, სამსახურმა მიიღო გადაწყვეტილება, გაახანგრძლივოს IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის ცვლილებების პროექტზე კომენტარების შეგროვების პერიოდი. 

სამსახური მიიჩნევს, რომ IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი არის დოკუმენტი, რომელიც დინამიურად უნდა ვითარდებოდეს სფეროში არსებული ძირითადი თავისებურებების და გამოწვევების დროული გამოვლენის და ასახვის გზით. სწორედ ამიტომ, სტანდარტის განახლების პროცესში მაღალი საზოგადოებრივი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, მისი განახლებული ვერსია, შესატანი ცვლილებების მითითებით, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნესა და სამსახურის ვებგვერდებზეა განთავსებული. 

გთხოვთ ეწვიოთ ზემოთ მოცემულ ბმულებს და დააფიქსიროთ თქვენი მოსაზრება როგორც ცვლილებების, ასევე ძირითადი დებულებების შესახებ. მოგვწერეთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: info@reportal.ge (საგნის ველში მიუთითეთ: “IV კატეგორიის ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი: განყოფილება, მუხლი“). კომენტარების შეგროვება დასრულდება 2020 წლის 30 ოქტომბრისა.

მადლობას გიხდით ჩართულობითვის.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018