საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

03.12.2018

IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის თვითსწავლების სახელმძღვანელო

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართელოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად 2019 წლიდან ფინანსური ანგარიშგების წარდგენას იწყებენ III და  IV კატეგორიის სუბიექტები. 

IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშების სტანდარტის დანერგვის პროცესის მაქსიმალური გამარტივების მიზნით სამსახურმა, დიდი ბრიტანეთის კარგი მმართველობის ფონდის (UK Good Governance Fund) ტექნიკური მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში, ასევე შეიმუშავა IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის თვითსწავლების სახელმძღვანელო.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018