საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

08.10.2019

IV კატეგორიის საწარმოების სტანდარტის ინტერპრეტაციის კომიტეტის წევრების პირველი სხდომა გაიმართა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა 2018 წელს, ევროკავშირისა და მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით, IV კატეგორიის საწარმოებისთვის შეიმუშავა გამარტივებული ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი, რომელსაც მეოთხე კატეგორიის საწარმოები აქტიურად იყენებენ ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად. 

აღნიშნული სტანდარტის დანერგვის პროცესში გამოიკვეთა მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც შესაბამის განხილვასა და შესაბამის დახვეწას საჭიროებს. სწორედ ამიტომ, 2019 წლის 4 ოქტომბერს, სამსახურმა, მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, სტანდარტის ინტერპრეტაციების კომიტეტის პირველი სხდომა გამართა, რომელსაც მსოფლიო ბანკის კონსულტანტი - მაიკლ უელსი დაესწრო. 

სხდომაზე განხილული საკითხებისა და მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისად მომზადდება ცვლილებების დოკუმენტი, რომელიც, დამტკიცებისთანავე, სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდება. 

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018