საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

17.10.2017

სამსახურისა და თიბისი ბანკის ორგანიზებით მცირე და საშუალო საწარმოთა ფასს სტანდარტის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისთვის გამიზნული მორიგი პრეზენტაცია გაიმართა

2017 წლის 13 ოქტომბერს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივითა და თიბისი ბანკის მხარდაჭერით, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრა აღრიცხვა-ანგარიშგების სფეროში მიმდინარე რეფორმის განხილვას, აგრეთვე, მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (IFRS for SMEs) შესახებ ცნობიერების ამაღლებას დაეთმო.

შეხვედრის ფარგლებში, სამსახურის წარმომადგენლებმა და თიბისი ბანკის მიერ მოწვეულმა მომხსენებელმა აღრიცხვა-ანგარიშგების სფეროში მიმდინარე რეფორმის მნიშვნელობაზე, სამსახურის მიზნებსა და მნიშვნელოვან სიახლეებზე ისაუბრეს. განხილულ იქნა ისეთი საკითხები, როგორიცაა: მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ფასს სტანდარტის (IFRS for SME) თავისებურებები, მისი დანერგვის აუცილებლობა, შინაარსი და მოსალოდნელი სარგებელი. ასევე, ყურადღება გამახვილდა საქართველოს მასშტაბით აღნიშნული სტანდარტის შესახებ ტრენინგების ჩატარების გეგმაზე. პრეზენტაციის დასკვნითი ნაწილი აუდიტორიის მიერ დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემას დაეთმო.

ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებისა და „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“  საქართველოს კანონის ამოქმედების შედეგად,  აღრიცხვა-ანგარიშგების  სფეროში მიმდინარე რეფორმის თაობაზე, მათ შორის მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ფასს სტანდარტის (IFRS for SME) შესახებ ცნობიერების ამაღლებისთვის გამიზნული პრეზენტაციები რეგულარულ  ხასიათს მიიღებს. სამსახური მზად არის ამ მიმართულებით ყველა დაინტერესებულ მხარესთან ითანამშრომლოს.


იხილეთ პრეზენტაცია შემდეგ ბმულზე.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018