საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

21.09.2017

ანგარიშგებების წარდგენისა და გასაჯაროების შესახებ პრეზენტაცია გაიმართა

2017 წლის 20 სექტემბერს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა გამართა პრეზენტაცია ანგარიშგებების წარდგენისა და გასაჯაროების პროცესის შესახებ.

პრეზენტაციაზე წარმოდგენილ იქნა „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის ძირითადი მოთხოვნები ანგარიშგებასთან დაკავშირებით, რეალურ რეჟიმში განხორციელდა ანგარიშებებისა და აუდიტორული დასკვნის წარდგენის ტექნიკური პროცესის დემონსტრაცია. დამსწრე საზოგადოებას ასევე წარედგინა ანგარიშგების პორტალის სტრუქტურა და ფუნქციონალი. 

პრეზენტაციის სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენდნენ ის სუბიექტები, რომლებიც ვალდებულნი არიან 2016 წლის ფინანსური ანგარიშგებები და აუდიტორული დასკვნები წარმოადგინონ მიმდინარე წლის 1 ოქტომბრამდე, ასევე იმ აუდიტორული ფირმების წარმომადგენლები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ სდპ-ის აუდიტის ჩატარების დროებითი უფლებამოსილება. პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ მათ მიეცათ შესაძლებლობა კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიეღოთ საჭირო ინფორმაცია. 

პრეზენტაციას დაესწრნენ ფინანსთა სამინისტროს, შემოსავლების სამსახურის, ეროვნული ბანკის, დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის, ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების, პროფესიული ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული პირები.

იხილეთ პრეზენტაცია.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018