საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

28.12.2017

ფასს სტანდარტების 2017 წლის ვერსიის თარგმანი სამოქმედოდ იქნა შემოღებული

ქართულ ენაზე ითარგნა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 26 დეკემბრის N26 ბრძანების საფუძველზე სამოქმედოდ შემოღებულ იქნა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების განახლებული ვერსია (IFRS 2017).

ფასს სტანდარტების სანახავად, გთხვოთ, ეწვიოთ სამსახურის ვებგვერდის შემდეგ ბმულს.

ტერმინოლოგიასა და რედაქტირებასთან დაკავშირებული შენიშვნების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვწეროთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: Translation@saras.gov.ge

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018