საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

28.05.2018

ანგარიშგებების წარდგენისა და გასაჯაროების შესახებ პრეზენტაციები გაიმართა

2018 წლის 24 და 25 მაისს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა გამართა ოთხი პრეზენტაცია ანგარიშგებების წარდგენისა და გასაჯაროების პროცესის შესახებ.

პრეზენტაციებზე განხილულ იქნა „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის ძირითადი მოთხოვნები ანგარიშგებასთან დაკავშირებით და რეალურ რეჟიმში განხორციელდა ანგარიშგებების წარდგენის ტექნიკური პროცესის დემონსტრაცია. 

პრეზენტაციებს ჯამურად დაესწრო საწარმოთა 500-მდე წარმომადგენელი. სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენდნენ ის სუბიექტები, რომლებიც ვალდებულნი არიან სამსახურს წარუდგინონ 2017 წლის ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგებებიმიმდინარე წლის 1 ოქტომბრამდე, ასევე მათი მომსახურე აუდიტორები/აუდიტორული ფირმები.  ღონისძიებების მსვლელობისას  მონაწილეებს მიეცათ შესაძლებლობა კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიეღოთ საჭირო ინფორმაცია მათთვის საინტერესო საკითხებზე. 

იხილეთ პრეზენტაცია.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018