საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

01.04.2020

ბიზნესსექტორის მომსახურების ხარისხის გასაუმჯობესებლად ერთი ფანჯრის პრინციპი ამოქმედდა

2020 წლის 30 მარტს, საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს, მონაცემთა გაცვლის სააგენტოსა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. 
 
მემორანდუმი მიზნად ერთი ფანჯრის პრინციპის ამოქმედებას და ბიზნეს სექტორისთვის მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას ისახავს, უზრუნველყოფს რა ინტეგრირებულ, დაცულ და მაღალხარისხიან ელექტრონულ სერვისს. მსგავსი მიდგომა გამჭვირვალობის კულტურის დამკვიდრებას შეუწყობს ხელს და მონაცემებს უფრო ხელმისაწვდომსა და სანდოს გახდის. შესაბამისად, ბიზნესსექტორის წარმომადგენლებისთვის უფრო გამარტივდება ახალი პარტნიორების მოზიდვა და ბიზნესის განვითარებისთვის სწორი გადაწყვეტილებების მიღება.  
 
თანამშრომლობის შედეგად, ელექტრონული სერვისების ერთიანი პორტალის - my.gov.ge - ბიზნესის რეგისტრაციის ბლოკში რეგისტრირებული სუბიექტების შესახებ არსებულ ინფორმაციასთან ერთად, სამსახურის ანგარიშგების პორტალის შესაბამისი ბმული განთავსდება. ბმულის მეშვეობით, პორტალზე ხელმისაწვდომი იქნება შემდეგი ინფორმაცია ბიზნეს სუბიექტის შესახებ:
 
მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრირებული მონაცემები; 
სამსახურის ანგარიშგების პორტალზე განთავსებული ინფორმაცია, აგრეთვე ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგება. 
 
ეს ცვლილება კერძო სექტორს უფრო კონკურენტუნარიანს გახდის, ხელს შეუწყობს გამჭვირვალე და სამართლიანი ბიზნეს გარემოს შექმნას და, რაც მთავარია, დადებითად აისახება ქვეყნის რეპუტაციაზე მსოფლიოს მასშტაბითაც, რამდენადაც ის მსოფლიო ბანკის „ბიზნესის კეთების“ რეიტინგის მეთოდოლოგიით განსაზღვრულ მიდგომებს შეესაბამება. 

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018