საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

20.12.2017

ბრიტანეთის მთავრობამ კარგი მმართველობის ფონდის ფარგლებში დაამტკიცა ტექნიკური დახმარების პროექტი მე-4კატეგორიის საწარმოებისათვის ფინანსური აღრიცხვის გამარტივებული სტანდარტის შემუშავების მიზნით

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნის შესაბამისად, მე-4 კატეგორიის საწარმოები სპეციალურად მათთვის დადგენილი გამარტივებული სტანდარტის შესაბამისად აწარმოებენ  ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებას. მე-4 კატეგორიის საწარმოების აღრიცხვა-ანგარიშგების სტანდარტის შემუშავებას და დამტკიცებას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური უზრუნველყოფს 2018 წლის 1 ივლისამდე.

ტექნიკური მხარდაჭერის პროექტი განხორციელდება დიდი ბრიტანეთის კარგი მმართველობის ფონდის (Good Governance Fund - GGF) მიერ 2018 წლის იანვარი - ოქტომბრის პერიოდში. ფონდი 2015 წლიდან აქტიურად ეხმარება საქართველოს მთავრობას ეკონომიკური რეფორმების დანერგვასა და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებაში.  ფონდს საქართველოში ფრაისვოთერჰაუსკუპერსი მართავს. ზემოთ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში საერთაშორისო საუკეთესო გამოცდილების და პრაქტიკის გაზიარების მიზნით განხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დაკავშირება ევროკავშირის მსგავს ინსტიტუციებთან. შესაბამისად, საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაფუძნებული გამარტივებული სტანდარტის დანერგვა, თავის მხრივ, ამ კატეგორიის  საწარმოებს  ხელს შეუწყობს აღრიცხვიანობის მოწესრიგებასა და ადმინისტრაციული ტვირთის შემსუბუქებაში, ასევე ბანკებსა და მესამე მხარეებთან ურთიერთობების გამარტივებაში.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018