საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

17.11.2017

ჩატარდა სემინარი ფასს სტანდარტების აკადემიური სწავლების თაობაზე

2017 წლის 16 ნოემბერს, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა, მსოფლიო ბანკთან ერთად და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდის (IFRS foundation) პარტნიორობით, ღონისძიება გამართა ფასს სტანდარტების აკადემიური სწავლების თაობაზე.

ღონისძიება ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდის განათლების დირექტორმა, მეთ თილინგმა გახსნა და ფასს სტანდარტების სწავლებასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან საკითხებზე ისაუბრა. განხილულ იქნა ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) ტექნიკური მიღწევები, ფასს სტანდარტების აკადემიური სწავლების თავისებურებები და ა.შ. მისი განცხადებით, ფასს სტანდარტების აკადემიური სწავლების განვითარება, დაინტერესებული პირების ტრენინგებით უზრუნველყოფა და შესაბამისად, ფასს სტანდარტების ცნობიერების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სფეროს უპირობო განვითარებასთან არის დაკავშირებული. ახალ სტანდარტებთან დაკავშირებული სამუშაო გეგმა, კონცეპტუალური საფუძვლების პროექტი და IFRS foundation-ის სხვა ინიციატივები, აღრიცხვა-ანგარიშგების სფეროს კიდევ უფრო მასშტაბურსა და სრულყოფილს ხდის.

ღონისძიების ფარგლებში, დამსწრე საზოგადოების წინაშე პრეზენტაციით წარდგა სამსახურის უფროსი და  პროფესიული განათლების რეფორმის ძირითადი მიზნების, აგრეთვე მსს ფასს-თან დაკავშირებული სატრენინგო გეგმების შესახებ ისაუბრა.

ღონისძიებას დაესწრნენ პროფესიული ორგანიზაციების, სასწავლო და სატრენინგო დაწესებულებების წარმომადგენლები და ფასს სტანდარტების სწავლებით დაინტერესებული სხვა პირები.

იხილეთ პრეზენტაციები: ქართულად (ბმული) და ინგლისურად (ბმული).

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018