საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

07.05.2018

ფინანსთა სამინისტროში ფასს სტანდარტებისა და მსს ფასს სტანდარტის შესახებ სემინარი ჩატარდა

2018 წლის 7 მაისს ფინანსთა სამინისტროში ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ორგანიზებითა და მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრის (CFRR) პარტნიორობით ფასს სტანდარტებისა (IFRS) და მსს ფასს სტანდარტის (IFRS for SMEs) შესახებ სემინარი ჩატარდა.

ღონისძიება STAREP (აუდიტისა და ფინანსური ანგარიშგების გაძლიერება აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში) პროგრამის ფარგლებში გაიმართა და მის მიზანს ფასს სტანდარტებისა და მსს ფასს სტანდარტის შესახებ აქტუალური საკითხების განხილვა წარმოადგენდა.

ღონისძიების ფარგლებში, საქართველოს პირველად ესტუმრა ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) წევრი დარელ სკოტი, რომელმაც დამსწრე საზოგადოებას საერთაშორისო სტანდარტებთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საკითხები გააცნო და საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS, IFRS for SMEs) შესახებ სემინარი ჩაატარა.

მოკლე ბიოგრაფია: 2010 წლიდან დარელ სკოტი წარმოადგენს ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) წევრს. იგი არის საბჭოს მრჩეველი დაზღვევის, გაუფასურების, იჯარისა და მაკრო ჰეჯირების პროექტების მიმართულებით. 2013 წლიდან დარელი საბჭოს მსს ფასს სტანდარტის ჯგუფის თავჯდომარეა და აქტიურადაა ჩართული სტანდარტების განხილვის, ასევე, მიკრო საწარმოებისთვის საბჭოს მიერ გამოცემული სახელმძღვანელოების გამოშვების პროცესში.  2013 წლამდე ის წარმოადგენდა ფინანსური ანგარიშგების ინტერპრეტაციების საერთაშორისო საბჭოს (IFRIC) და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების მრჩეველთა საბჭოს (IFRS Advisory Council) წევრს.

ღონისძიებას ფასს სტანდარტებით მომუშავე 200-ზე მეტი სპეციალისტი, ტრენერი და აუდიტორი დაესწრო. 

დამსწრეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ, მოესმინათ მოხსენებები ამა თუ იმ მნიშვნელოვან თემაზე და დაესვათ შეკითხვები მათთვის საინტერესო საკითხებზე. 

იხილეთ პრეზენტაციები: ქართულად (ბმული1, ბმული2) და ინგლისურად (ბმული1, ბმული2).

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018