საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

24.09.2017

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდის კორპორაციასთან ხელშეკრულება გაფორმდა

2017 წლის 19 სექტემბერს, საქართველოს ფინანსთა სამინიტროს, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურსა და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდის კორპორაციას (IFRS Foundation Corporation) შორის ხელშეკრულება გაფორმდა.  ხელშეკრულების მიხედვით, სამსახური უფლებამოსილია თარგმნოს, სამოქმედოდ შემოიღოს და  თავის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განათავსოს შემდეგი საერთაშორისო სტანდარტები: 


• ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS);
• მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი  (IFRS for SMEs).


ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების უკანასკნელი, 2017 წლის ვერსია, ასევე, მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის უკანასკნელი, 2015 წლის ვერსია, ამჟამად თარგმნის პროცესშია და უახლოეს მომავალში (2017 წლის ბოლომდე) სამსახურის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე იქნება ხელმისაწვდომი.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018