საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

05.11.2019

ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების ტერმინოლოგიის ონლაინ ლექსიკონი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივით, ფინანსური ანგარიშგებისა (IFRS) და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ISA) ტერმინოლოგიის ინგლისურ-ქართული/ქართულ-ინგლისური ონლაინ ლექსიკონი შეიქმნა, რომლის გამოყენებაც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია, მათ შორის, პროფესიული, აკადემიური და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებს. ლექსიკონის პროგრამულ უზრუნველყოფას და მხარდაჭერას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური ახორციელებს.

ლექსიკონი 3000-მდე ტერმინის თარგმანს მოიცავს და მისი მეშვეობით, ტერმინების ქართული შესატყვისის გარდა, მომხმარებელს შეუძლია სტანდარტებიდან მოყვანილი განმარტებები და ამონარიდები იხილოს. „ამონარიდის“ ნაწილში, მოყვანილია მაგალითი იმისა, თუ როგორ ითარგმნა ტერმინი ამა თუ იმ სტანდარტში.

ლექსიკონი ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროს ტერმინოლოგიის ჰარმონიზაციას, დახვეწას  და გამდიდრებას ისახავს მიზნად. სწორედ ამიტომ, ლექსიკონი მომხმარებელს არსებული ქართული ტერმინოლოგიის შეფასებისა და ახალი ვერსიების შემოთავაზების საშუალებას მისცემს. მომხმარებლის მიერ შემოთავაზებულ ტერმინებს სამსახურთან შექმნილი პრაქტიკოსებისა და აკადემიური სექტორის წარმომადგენლებისაგან შემდგარი სპეციალური კომიტეტი განიხილავს. მომხმარებლების შეფასების შესაბამისად, ლექსიკონი თითოეულ ტერმინს გარკვეულ რეიტინგს მიანიჭებს.

აუდიტისა და ფასს სტანდარტების ტერმინოლოგიური ლექსიკონი შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ მისამართზე: https://www.saras.gov.ge/translate/

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ლექსიკონი სატესტო რეჟიმში მუშაობს და ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში მოგვწერეთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: translation@saras.gov.ge

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018