საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

26.01.2018

გაიმართა მსს ფასს სტანდარტის (IFRS for SMEs) შესახებ ცნობიერების ამაღლებისთვის გამიზნული მორიგი ღონისძიება

25 იანვარს, აფხაზეთის და საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატებისა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ორგანიზებით,  მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (IFRS for SMEs) შესახებ ცნობიერების ამაღლებისთვის გამიზნული მორიგი ღონისძიება გაიმართა. შეხვედრას მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები, GSMEA-ის პრეზიდენტი მიხეილ ჭელიძე და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანი დაესწრნენ.

ღონისძიების ფარგლებში, სამსახურის წარმომადგენლებმა მსს ფასს სტანდარტის (IFRS for SME) თავისებურებები, დანერგვის აუცილებლობა, შინაარსი და მისი გამოყენების უპირატესობები მიმოიხილეს. გარდა ამისა, პრეზენტაციამ მოიცვა ისეთი საკითხები, როგორიცაა: აღრიცხვა-ანგარიშგების სფეროში მიმდინარე რეფორმის მნიშვნელობა და მოსალოდნელი სარგებელი, სამსახურის საქმიანობის მიზნები და არსებითი სიახლეები. ღონისძიების დასკვნითი ნაწილი კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა და აუდიტორიისთვის საინტერესო საკითხები მოიცვა.

მსს ფასს სტანდარტის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისათვის გამიზნული ღონისძიებები მომავალშიც გაიმართება. სამსახური მზად არის ამ მიმართულებით ყველა დაინტერესებულ მხარესთან ითანამშრომლოს.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018