საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

20.12.2017

გაიმართა მსს ფასს სტანდარტის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისთვის გამიზნული მორიგი ღონისძიება

19 დეკემბერს, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ორგანიზებით გაიმართა წევრი კომპანიების შეხვედრა ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურთან. შეხვედრა მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისთვის ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (IFRS for SMEs) შესახებ ცნობიერების ამაღლებასა და აღრიცხვა-ანგარიშგების სფეროში მიმდინარე რეფორმის გაცნობას ისახავდა მიზნად.

ღონისძიების ფარგლებში, დამსწრე საზოგადოების წინაშე სამსახურის წარმომადგენლები და მოწვეული ტრენერი პრეზენტაციით წარდგნენ და მსს ფასს სტანდარტების შესაბამისად მომზადებული ფინანსური და არაფინანსური ანგარიშგების მომზადების თავისებურებები და სარგებლიანობა მიმოიხილეს.  მათ, ასევე, სამსახურის საქმიანობაზე, მიზნებსა და ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებზე ისაუბრეს.

შეხვედრის დასასრულს ღონისძიების მონაწილეებს მათთვის საინტერესო საკითხებზე მსჯელობის საშუალება მიეცათ.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018