საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

26.10.2018

გაიმართა სამუშაო შეხვედრა აუდიტის კომიტეტების თაობაზე

2018 წლის 25 ოქტომბერს, საქართველოს ეროვნული ბანკის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის და მსოფლიო ბანკის ორგანიზებით, თბილისში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა თემაზე „აუდიტის კომიტეტები“, რომლის მიზანსაც კაპიტალის ბაზრის განვითარებისა და, ამ პროცესში, აუდიტის კომიტეტების მნიშვნელოვანი როლის განხილვას წარმოადგენდა.

შეხვედრის ფარგლებში, აუდიტორიის წინაშე წარდგა მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელი და კომპანიაში აუდიტის კომიტეტის ფუნქციებზე, უფლებამოსილებაზე, პასუხისმგებლობაზე, ანგარიშვალდებულებასა და როლზე ისაუბრა. პრეზენტაციით წარდგნენ ასევე ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები და მიმოიხილეს ისეთი საკითხები, როგორიცაა პროფესიის როლი ეკონომიკის განვითარებაში, მეთვალყურეობაზე პასუხისმგებელი პირებისთვის აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად არსებული მოთხოვნები, ორგანიზაციის რეგულატორებსა და აუდიტის კომიტეტების ურთიერთობის თავისებურებები და სხვ.

შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს ადგილობრივი კომპანიების წარმომადგენლებმა, რომლებმაც არსებული აუდიტის კომიტეტების მიღწევებსა და გამოწვევებზე ისაუბრეს. ყურადღება დაეთმო ასევე აუდიტორული ზედამხედველობისა და საერთაშორისოდ აღიარებული აუდიტის სტანდარტების მოთხოვნების მეშვეობით ინვესტორთა დაცვის უზრუნველყოფას, საჯარო კომპანიების ბუღალტრული ზედამხედველობის საბჭოს (PCAOB) გამოცდილებასა და ამერიკული კომპანიების საუკეთესო პრაქტიკას. 


გთხოვთ იხილეთ პრეზენტაციები შემდეგ ბმულზე.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018