საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

30.09.2020

განცხადება მესამე კატეგორიის საწარმოებისთვის

წარდგენილი ანგარიშგებების ხარისხის და სანდოობის გაზრდის მიზნით, მოხდა მესამე კატეგორიის საწარმოების ანგარიშგების წარდგენის ციფრული ფორმებში გარკვეული ავტომატური შემოწმებების დამატება.
 
აღნიშნული ცვლილების შედეგად, საწარმოთა ნაწილს ელექტრონულ ფორმებში დაუფიქსირდა გარკვეული ხარვეზები, რამაც გამოიწვია ანგარიშგების წარდგენის პროცესის შეფერხება. სამსახური აუცილებლად გაითვალისწინებს ამ გარემოებას წარდგენის ვადებთან მიმართებით და არ გამოიყენებს სანქციებს ანგარიშგების გონივრულ ვადაში წარმოდგენის შემთხვევაში.
 
გთხოვთ, დაფიქსირებული ხარვეზების შესახებ ინფორმაცია მოგვწეროთ მეილზე: info@reportal.ge
 
გაცნობებთ, რომ ამ ეტაპისთვის სამსახურში ანგარიშგება უკვე 3’287-მა საწარმომ წარადგინა.
 
მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის!

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018