საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

07.09.2017

ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას სსიპ საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოსა და სსიპ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოსთან

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს, სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოსა და სსიპ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ერთიან მონაცემთა ბაზაში დაცული მონაცემების სამსახურისთვის მიწოდებასა და სამსახურის მიერ მათ გასაჯაროებას ანგარიშგების პორტალის მეშვეობით. აღნიშნული მონაცემების მიწოდება მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს მონაცემთა გაცვლის ინფრასტუქტურის მეშვეობით ხორციელდება.

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად მომზადებული ანგარიშგებებისა და აუდიტის დასკვნებთან ერთად, ზემოაღნიშნული ინფორმაციის ანგარიშგების პორტალზე განთავსება ფინანსური გამჭვირვალობის ზრდასა და მომხმარებლისთვის სუბიექტის შესახებ სრული წარმოდგენის შექმნას ემსახურება. 

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018