საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

16.06.2017

ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურთან

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურსა და საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომელსაც კოორდინაციას საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო გაუწევს. მხარეების თანამშრომლობის ძირითად საგანს წარმოადგენს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის ზედამხედველობისადმი დაქვემდებარებული სუბიექტების მიერ ანგარიშგებების, შესაბამისი აუდიტორული დასკვნების წარდგენის ერთიანი სისტემის ჩამოყალიბება, რაც  მნიშვნელოვნად გაამარტივებს ანგარიშგების წარდგენის პროცესს, უზრუნველყოფს რა „ერთი ფანჯრის“ პრინციპის ამოქმედებას.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018