საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

22.06.2017

ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს საქართველოს ეროვნულ ბანკთან

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურსა და საქართველოს ეროვნულ ბანკს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომელსაც კოორდინაციას საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო გაუწევს. მხარეებს შორის თანამშრომლობა მიზნად ისახავს „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ანგარიშგებებისა და აუდიტის დასკვნების წარდგენის ერთიანი სისტემის ფარგლებში საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობისადმი დაქვემდებარებული სუბიექტების ფინანსური ანგარიშგებების გამჭვირვალობისა და საჯაროობის ხელშეწყობას.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018