საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

03.05.2017

კიევში მსოფლიო ბანკის მიერ ორგანიზებული სემინარი გაიმართა

2017 წლის 26-27 აპრილს, კიევში, STAREP (აუდიტისა და ანგარიშგების გაძლიერება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში) პროგრამის ფარგლებში, ჩატარდა მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრის (CFRR) მიერ ორგანიზებული სემინარი თემაზე „ფინანსური ანგარიშგების რელევანტურობის შენარჩუნება: აქცენტი მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებზე“. სემინარის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა ბუღალტრული ევროდირექტივის დანერგვის სირთულეებთან დაკავშირებული სპეციფიკური საკითხების განხილვა.

STAREP მსოფლიო ბანკის პროგრამაა, რომელიც 2013 წლის 1 ოქტომბერს ამოქმედდა და აერთიანებს ექვს ქვეყანას: სომხეთს, აზერბაიჯანს, ბელორუსიას, საქართველოს, მოლდოვის რესპუბლიკას და უკრაინას. პროგრამა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში კორპორაციული ანგარიშგებისათვის ეფექტური ინსტიტუციონალური საფუძვლებისა და გამჭვირვალე გარემოს დანერგვისა და განვითარების ხელშეწყობას ისახავს მიზნად.

კიევში ჩატარებულ სემინარს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებთან ერთად ესწრებოდნენ პროფესიული ორგანიზაციების წარმომადგენლები, აგრეთვე ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს წევრი.

სემინარის ფარგლებში, მონაწილე ქვეყნების წარმომადგენლებს აღრიცხვა-ანგარიშგების რეფორმასთან დაკავშირებული პროცესებისა და შედეგების განხილვისა და გამოცდილების გაზიარების საშუალება მიეცათ. სამსახურის წარმომადგენლები დამსწრეთა წინაშე პრეზენტაციით წარდგნენ, რომელიც შეეხო ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ 2016 წლის 26 ივნისს ამოქმედებული კანონით განსაზღვრულ ანგარიშგების მოთხოვნებს და საქართველოში მიმდინარე რეფორმის სტატუსს.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018