საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

30.09.2019

კონკურსი - „საუკეთესო წლიური ანგარიში და გამჭვირვალობის ჯილდო“

საქართველოს ეკონომიკის განვითარება ძირითადად დამოკიდებულია კერძო სექტორის უნარზე, მოიზიდოს როგორც ქვეყნის შიდა, ასევე - გარე ინვესტორები. საქართველო მსოფლიო ბანკის გლობალურ „ბიზნესის წარმოების“ რეიტინგში მეექვსე ადგილს იკავებს, მაგრამ მისი კაპიტალის ბაზრები, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ჩათვლით, სუსტადაა განვითარებული და საჭიროებს ზრდისა და განვითარების მექანიზმებსა და სტიმულს. 

კონკურსი - „საუკეთესო წლიური ანგარიში და გამჭვირვალობის ჯილდო“ იმართება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნული ფონდის მიერ, ევროკავშირის, მსოფლიო ბანკის, საქართველოს საფონდო ბირჟის, ევრონული ბანკის, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის და სხვების მხარდაჭერით. კონკურსი, საქართველოს საფონდო ბირჟაზე რეგისტრირებულ კომპანიებს შორის საუკეთესო ხარისხის ანგარიშის  მქონე საწარმოების გამოვლენით, ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ანგარიშგების უკეთესი პრაქტიკის დამკვიდრებას. მაღალი ხარისხის ანგარიშგების პრაქტიკა, რომელიც გლობალურ რეგულაციებსა და საუკეთესო პრაქტიკებს შეესაბამება, ქართველი ინვესტორების უკეთ ინფორმირებასა და დაცვას ემსახურება და მათ სასურველ პირობებს უქმნის საქართველოში რეგისტრირებულ საწარმოებში ინვესტიციების ჩადებისას. ყოველივე ეს ხელს შეუწყობს საქართველოს საფონდო ბირჟის ზრდას, მოიზიდავს რა ახალ კომპანიებსა და ინვესტორებს. 

კონკურსი ითვალისწინებს 3 საფეხურიან შეფასების სისტემას: თავდაპირველი ფილტრაცია, საბოლოო სიაში შეტანილი საწარმოების დეტალური შეფასება და ჟიურის პანელი, რომელიც ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტებისგან შედგება და რომელიც გამარჯვებულებს გამოავლენს. პირველადი ფილტრაციის მეშვეობით  გამოვლინდებიან საფონდო ბირჟაზე რეგისტრირებული საწარმოები, რომლების ფინანსური ანგარიშებაც შესაბამისობაშია არსებულ მოთხოვნებთან, ხოლო წლიური ანგარიში - დროულადაა წარდგენილი ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურთან და გამოქვეყნებულია reportal.ge-ზე. 

დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018