საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

29.09.2017

ლონდონში გამართულ მსოფლიო სტანდარტების დამდგენთა კონფერენციაში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლებმა მიიღეს მონაწილეობა

2017 წლის 25-26 სექტემბერს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაში მიიღეს მონაწილეობა, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის ტექნიკური და, ასევე, საგანმანათლებლო ასპექტების განხილვას მოიცავდა.

კონფერენცია დაეთმო საერთაშორისო სტანდარტების დადგენის უკანასკნელი განახლებების გაცნობას. აღნიშნული განახლებები არსებული სტანდარტების, კვლევითი პროექტებისა და საგანმანათლებლო განხილვების გაუმჯობესებას ემსახურება და  ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო  სტანდარტების დანერგვას უწყობს ხელს. კონფერენციაზე განხილულ იქნა, ასევე, მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის საგანათლებლო მასალასთან დაკავშირებული განახლებები.

კონფერენციის განმავლობაში, სამსახურის წარმომადგენლებს, სხვა ქვეყნების სტანდარტების დამდგენ ორგანიზაციებთან, საბჭოს წევრებთან, ტექნიკურ  პერსონალთან და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდის თანამშრომლებთან საქმიანი კავშირების დამყარებისა და ინფორმაციის  გაცვლის  საშუალება მიეცათ.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018