საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

04.10.2019

მაიკლ უელსი: „საქართველოს ჩართულობა მსს ფასს სტანდარტის დახვეწის პროცესში უაღრესად მნიშვნელოვანია“

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივითა და ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, 2-3 ოქტომბერს მსს ფასს სტანდარტის ტრენერთა და გადამზადებული სპეციალისტებისთვის ორი ღონისძიება გაიმართა, რომელსაც მსოფლიო ბანკის მოწვეული ექსპერტი - მაიკლ უელსი წარუძღვა.

ღონისძიებების მთავარი მიზანი მსს ფასს სტანდარტის თავისებურებების, მათი დანერგვისა და სწავლების  და პროცესების გაუმჯობესების გზების მიმოხილვა იყო.

პირველი დღის მთავარი განსახილველი თემა იყო შემდეგი: მესაკუთრეებთან განხორციელებული ოპერაციები; პრობლემური საკითხები (მათ შორის ძირითადი საშუალებები, შემოსავალი, მარაგები).

2 ოქტომბრის ღონისძიების პრეზენტაციები: ბმული 1, ბმული 2

მეორე დღე შემდეგ საკითხებს დაეთმო: უკუკავშირი ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ მსს ფასს სტანდარტის ყოვლისმომცველი ანალიზის თაობაზე; მსს ფასს სტანდარტის ზოგიერთ ფასს სტანდარტთან გათანაბრების საჭიროება.

საერთაშორისო ექსპერტმა, ტრენერებთან და სამსახურის წარმომადგენლებთან ერთად, ჩატარებული ტრენინგების დროს გამოვლენილი სირთულეები განიხილა და მათი დაძლევის პრაქტიკული გზები შეაჯამა. გარდა ამისა, დამსწრე საზოგადოებამ იმსჯელა თუ როგორი რეაგირება შეიძლება მოახდინოს ქართულმა მხარემ მსს ფასს-ში შემოთავაზებულ ცვლილებებზე ამ სტანდარტის შემდგომი დახვეწის და სათანადო სიმარტივის შენარჩუნების მიზნით.

3 ოქტომბრის ღონისძიების პრეზენტაციები: ბმული 1, ბმული 2

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018