საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

06.10.2017

მცირე და საშუალო საწარმოთა ფასს სტანდარტის შესახებ ცნობიერების ასამაღლებელი პრეზენტაცია გაიმართა

2017 წლის 4 ოქტომბერს, მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (IFRS for SMEs) შესახებ ცნობიერების ასამაღლებელი რიგით პირველი პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძიება ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ინიციატივითა და საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა პროფესიული ფედერაციის (GFAAFM) პარტნიორობით გაიმართა. პრეზენტაციას ფედერაციის წევრები, მათ შორის აუდიტორები, მეორე და მესამე კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლები და მოწვეული სტუმრები დაესწრნენ.

პრეზენტაციაზე სამსახურმა აუდიტორიას „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი მოთხოვნები და ანგარიშგებების წარდგენისა და გასაჯაროების წესი გააცნო. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის ფასს სტანდარტის (IFRS for SME) გამოყენების აუცილებლობას, შინაარსსა და მოსალოდნელ სარგებელს.

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური ამ მიმართულებით თანამშრომლობს როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორთან. მცირე და საშუალო საწარმოთა ფასს სტანდარტის შესახებ (IFRS for SMEs) ცნობიერების ასამაღლებელი პრეზენტაციები მომავალშიც გაიმართება, იგი საქართველოს რეგიონებსაც მოიცავს და უფრო მასშტაბურ სახეს მიიღებს. 

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018