საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

07.12.2017

მორიგი ღონისძიება მსს ფასს (IFRS for SMEs) სტანდარტების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით

2017 წლის 5 დეკემბერს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა, საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით, მცირე და საშუალო საწარმოთა ფასს სტანდარტის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისთვის გამიზნული რიგით მეხუთე ღონისძიება გამართა. ამ ეტაპზე, სამსახურისა და საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის წარმატებული ურთიერთთანამშრომლობა აღნიშნული პრეზენტაციების ორგანიზებისა და გამართვის მხრივ დასრულებულია, ტუმცა მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციასთან თანამშრომლობა, ქვეყანაში მსს ფასს სტანდარტების დანერგვის მიზნით, მომავალშიც იგეგემება.

აღნიშნული ღონისძიება, წინამორბედი ღონისძიებების მსგავსად, მიზნად ისახავდა დამსწრე საზოგადოების ინფორმირებას მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (IFRS for SMEs), აგრეთვე აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და პროფესიული განათლების სფეროში მიმდინარე რეფორმის შესახებ. ღონისძიებები განკუთვნილი იყო საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის წევრი კომპანიების წარმომადგენლებისთვის და მათ, საერთო ჯამში, 600-ზე მეტი საწარმოს წარმომადგენელი დაესწრო. 

მსს ფასს სტანდარტის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისათვის გამიზნულ პრეზენტაციებს სამსახური მომავალშიც შემოგთავაზებთ. სამსახური მზად არის ამ მიმართულებით ყველა  დაინტერესებულ მხარესთან ითანამშრომლოს.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018