საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

08.05.2020

„მსს ფასს სტანდარტის ცვლილებების საფუძვლიანი მიმოხილვა: STAREP-ის ქვეყნების გამოხმაურება“ - CFRR-მა ვირტუალური სემინარი გამართა

2020 წლის 7 მაისს, ფინანსური ანგარიშგების რეფორმების ცენტრის ორგანიზებით, მსოფლიო ბანკის STAREP-ის პროექტის ქვეყნების წარმომადგენლებისთვის ვირტუალური სემინარი ჩატარედა, თემაზე: „მსს ფასს სტანდარტის ცვლილებების საფუძვლიანი მიმოხილვა: STAREP-ის ქვეყნების გამოხმაურება“. შეხვედრას ქართველი მსს ფასს ტრენერები და პროფესიის სხვა წარმომადგენლებიც დაესწრნენ.  

სემინარი მიზნად ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ ინიცირებული პროექტის მიმოხილვას ისახავდა მიზნად. კერძოდ, სემინარი მსს ფასს სტანდარტში შესატანი ცვლილებებისა და პროექტში მონაწილე ქვეყნებისგან მოთხოვნილი ინფორმაციის მიზნისა და სტრუქტურის განხილვას დაეთმო. დამსწრეებს თითოეულ მნიშვნელოვან ცვლილებაზე აზრის გამოთქმისა და დისკუსიის შესაძლებლობა მიეცათ. 

სამსახური აქტიურადაა ჩართული ამ პროცესში და ყველა დაინტერესებულ მხარესთან თანამშრომლობს, მათ შორის, პროფესიულ ორგანიზაციებთან, რეფორმის მხარდამჭერ ფონდთან, მსს ფასს ტრენერებთან და ბიზნეს ასოციაციებთან კონსოლიდირებული პოზიციის ჩამოსაყალიბებლად, რომელიც საქართველოს სახელით გადაეცემა IASB-ს. 

მორიგი ვირტუალური სემინარი, რომელიც უახლოეს მომავალში გაიმართება, მონაწილე ქვეყნებისგან მიღებული უკუკავშირის მიმოხილვას დაეთმობა.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018