საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

27.10.2017

მსს ფასს სტანდარტის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისათვის გამიზნული მორიგი პრეზენტაცია გაიმართა

2017 წლის 26 ოქტომბერს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა და  საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციამ  მცირე და საშუალო საწარმოთა ფასს სტანდარტის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისთვის გამიზნული ღონისძიება გამართეს, რომელსაც საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის წევრი კომპანიების წარმომადგენლები დაესწრნენ.

აღნიშნული ღონისძიება მიზნად ისახავს დამსწრე საზოგადოების ინფორმირებას წარმოადგენს მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის (IFRS for SMEs), აგრეთვე აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და პროფესიული განათლების სფეროში მიმდინარე რეფორმის შესახებ. 

რეფორმის საბოლოო მიზანს საქართველოში კაპიტალის ბაზრის განვითარების ხელშეწყობა და საინვესტიციო გარემოს სრულყოფა წარმოადგენს. რეფორმის განხორციელება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს კომპანიების საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდას. კორპორატიული მართვის გაუმჯობესება და ანგარიშგების საიმედოობის ხარისხის ამაღლება, უფრო მიმზიდველს გახდის კომპანიებს ინვესტიციებისა და სასესხო რესურსების მოზიდვის მხრივ, როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივ ბაზარზე. 

მსს ფასს სტანდარტების შესახებ ცნობიერების ამაღლებისათვის განკუთვნილი ღონისძიებები მომავალშიც გაიმართება, როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს სხვა რეგიონებში. ღონისძიების ფორმატი, რეფორმის შესახებ ინფორმირების პარალელურად, დამსწრე საზოგადოებისთვის აქტუალური საკითხების გაჟღერების საშუალებას იძლევა. 

სამსახური მზად არის ამ მიმართულებით ყველა დაინტერესებულ მხარესთან ითანამშრომლოს.

იხილეთ პრეზენტაცია შემდეგ ბმულზე.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018