საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

02.11.2017

მსს ფასს უკანასკნელი ვერსიის თარგმანი სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 31 ოქტომბრის #17 ბრძანების საფუძველზე ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღებულ იქნა „ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის“ (2015) და (IFRS for SMEs 2015).

მსს ფასს სტანდარტის სანახავად, გთხვოთ, ეწვიოთ შემდეგ ბმულებს:

სამსახურის ვებგვერდი:  www.saras.gov.ge
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდის ვებგვერდი: www.ifrs.org

ტექსტის ტერმინოლოგიასა და რედაქტირებასთან დაკავშირებული შენიშვნების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვწეროთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: translation@saras.gov.ge

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018