საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

22.12.2017

ქუთაისსა და ბათუმში მსს ფასს სტანდარტის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისთვის გამიზნული ღონისძიებები გაიმართა

21-22 დეკემბერს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისა და ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ორგანიზებით, ბათუმსა და ქუთაისში მცირე და საშუალო საწარმოების წარმომადგენლებთან შეხვედრები გაიმართა. 

აღნიშნული შეხვედრებზე მსს ფასს სტანდარტის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისთვის გამიზნულ ღონისძიებათა ციკლის ნაწილია და მიზნად აღრიცხვა-ანგარიშგების სფეროში მიმდინარე რეფორმისა და  მსს ფასს სტანდარტის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას ისახავს. 

ღონისძიებების ფარგლებში, აუდიტორიის წინაშე წარდგნენ საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის სერვისებისა და რეგიონული განვითარების დირექტორი, სამსახურის წარმომადგენლები და ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ტრენერი. სამსახურის წარმომადგენლებმა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის საქმიანობა, აღრიცხვა-ანგარიშგების სფეროში მიმდინარე რეფორმა და ანგარიშგებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები მიმოიხილეს. ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ტრენერმა დამსწრე საზოგადოებას მსს ფასს სტანდარტის თავისებურებები გააცნო და მისი გამოყენების უპირატესობები განიხილა. 

ღონისძიებების დასკვნითი ნაწილი კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა და აუდიტორიისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები მოიცვა.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018