საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

16.10.2020

სამსახური IV კატეგორიის საწარმოებისთვის დისტანციურ შეხვედრას გამართავს

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ შემუშავებულ მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების გამარტივებულ სტანდარტში გარკვეული ცვლილებების შეტანა იგეგმება, რათა დოკუმენტი კიდევ უფრო დაუახლოვდეს  ევროდირექტივით განსაზღვრულ, მიკრო საწარმოების (ჩვენთან - მეოთხე კატეგორიის საწარმოების) ფინანსური აღრიცხვის გამარტივებულ პრინციპებს. 

სტანდარტში შეტანილი ცვლილებების შესახებ, 29 ოქტომბერს, 14:00 საათზე სამსახური მეოთხე კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლებთან რიგით მესამე დისტანციურ შეხვედრას გამართავს. შეხვედრაზე ცვლილებებს აუდიტორიას სამსახურის წარმომადგენლები და კომიტეტის წევრები გააცნობენ.

შეხვედრის მსვლელობისას ცვლილებებთან დაკავშირებით თქვენი მოსაზრებების დაფიქსირება შეგეძლებათ. იმ შემთხვევაში, თუ ცვლილებები აუდიტორიისთვის მისაღები იქნება და არ დადგება შემდგომი განახლებების საჭიროება, ოქტომბრის ბოლოს სტანდარტში ცვლილებები არსებული რედაქციით დამტკიცდება. 

შეხვედრაზე დასასწრები ბმული ჩვენს ვებგვერდებზე შეხვედრის დაწყებამდე ნახევარი საათით ადრე განთავსდება.

დასწრება თავისუფალია. 

შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული ცვლილებები სამსახურთან შექმნილმა IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის ინტერპრეტაციების კომიტეტმა შეიმუშავა როგორც ადგილობრივი, ასევე ევროპელი ექსპერტების წინადადებების გათვალისწინებით. გარდა ამისა, სტანდარტის განახლების პროცესში მაღალი საზოგადოებრივი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, მისი განახლებული ვერსია, შესატანი ცვლილებების მითითებით, 2020 წლის თებერვლიდან საქართველოს საკანონმდებლო მაცნესა და სამსახურის ვებგვერდებზე არის განთავსებული.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018