საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

25.07.2020

სამსახურის წარმომადგენელმა ICC-სა და RSF-ის ერთობლივ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა

2020 წლის 24 ივლისს, საერთაშორისო სავაჭრო პალატისა და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნული ფონდის ორგანიზებით ღონისძიება გაიმართა, თემაზე: „მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულირების სტანდარტები ქართულ ენაზე კვლევისა და ანალიტიკის მიმართულებით, მკვლევარების, ანალიტიკოსებისთვის და ბუღალტრის პროფესიის წარმომადგენლებისთვის“. 

ღონისძიება მონაცემთა დაცვის მნიშვნელობისა და მათი გამოყენების ეთიკური და პროფესიული სახელმძღვანელოს, საერთაშორისო სავაჭრო პალატის (ICC) და საზოგადოებრივი აზრისა და მარკეტინგული კვლევების ევროპული ასოციაციის (ESOMAR) მიერ შემუშავებული საერთაშორისო კოდექსის - „ბაზრის, აზრის და სოციალური კვლევის და მონაცემთა ანალიზის შესახებ“ - დემონსტრირებას ისახავდა მიზნად. 

საერთაშორისო სავაჭრო პალატისა და ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეფორმების მხარდაჭერის ეროვნული ფონდის წარმომადგენლებმა საერთაშორისო კოდექსის უახლესი გადასინჯული ვერსია წარადგინეს, რომელიც კვლევების მიმართულებით ეთიკური მიდგომის მაღალი სტანდარტის ხელშეწყობას განაგრძობს. აღნიშნული კოდექსი უკვე ქართულ ენაზეა თარგმნილი და ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვისაა ხელმისაწვდომი.

ღონისძიების ფარგლებში, აუდიტორიის წინაშე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსიც წარდგა და სამსახურის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსებული კვლევების რუბრიკის შესახებ ისაუბრა, სადაც სამსახურის საინფორმაციო რესურსებზე დაყრდნობით კვალიფიცირებულ მომხმარებელთა მიერ ჩატარებული კვლევები, მათ მიერ მომზადებული სტატისტიკური პროდუქტები და რეფორმასთან დაკავშირებული სხვა მნიშვნელოვანი ანალიტიკური ინფორმაცია იქნება წარმოდგენილი. სამსახური კვლევების რუბრიკაში თავიანთი ნაშრომის განთავსებით დაინტერესებულ პირებს ურჩევს, რომ სამსახურში წარდგენამდე, დოკუმენტი შესაბამისობაში მოიყვანონ „ბაზრის, აზრის და სოციალური კვლევის და მონაცემთა ანალიზის შესახებ“ კოდექსთან.

 

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018