საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

01.10.2020

სამსახურის წარმომადგენლები ფასს ფონდის ვირტუალურ კონფერენციას დაესწრნენ

28-19 სექტემბერს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდის მიერ გამართულ ვირტუალურ კონფერენციას დაესწრნენ. 

ვირტუალურმა კონფერენციამ ფასს ფონდისა და მსოფლიოს სტანდარტების დამდგენთა წლიური კონფერენციები გააერთიანა. შესაბამისად,  დამსწრეებს შესაძლებლობა მიეცათ პირადად აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს წევრებისგან მოესმინათ სფეროსთან დაკავშირებული სიახლეები, როგორც ფასს სტანდარტებში დაგეგმილი ცვლილებების, ასევე სხვადასხვა მნიშვნელოვანი პროექტის შესახებ. 

ვირტუალური კონფერენცია კორონავირუსის პანდემიის გავლენის მიმოხილვასაც დაეთმო. პანელური დისკუსიის ფარგლებში, მონაწილეებმა IASB-ის მიმდინარე პროექტებზე და პანდემიის პირობებში სტანდარტის გამოყენების თავისებურებებზე ისაუბრეს. 

აღსანიშნია, რომ სამსახური ფასს სტანდარტების ირგვლივ წამოჭრილი სააღრიცხვო საკითხების განსახილველად შესაბამისი კომიტეტის შექმნას გეგმავს. ამ საკითხთან დაკავშირებით სამსახურის წარმომადგენლებმა კონსულტაციები გაიარეს IASB-ის წევრებსა და სხვა მსგავსი პრაქტიკის მქონე ქვეყნების შესაბამისი ორგანოების წარმომადგენლებთან.

აღნიშნული ინიციატივის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია უახლოეს მომავალში განთავსდება სამსახურის ვებგვერდზე.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018