საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

27.10.2017

სამსახურის წარმომადგენლები მსოფლიო ბანკის მიერ ვენაში ორგანიზებულ სემინარს დაესწრნენ

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები, 2017 წლის 24-25 ოქტომბერს, მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრის მიერ ვენაში გამართულ სენიმარს დაესწრნენ, თემაზე „ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის რეგულირების განვითარება:  კანონთან  შესაბამისობის უზრუნველყოფა უკეთესი აღსრულებისა და არაფინანსური ანგარიშგების ადეკვატური მოთხოვნების დაწესების გზით“. სემინარს ასევე ესწრებოდნენ: მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრის ექსპერტები, რეგიონალური პროგრამების (STAREP, EU-REPARIS) მონაწილე ქვეყნების დელეგაციები, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების, გერმანიის აუდიტის მარეგულირებელი ორგანოების წარმომადგენლები და მოწვეული ექსპერტები.

სემინარი მიზნად ისახავდა ისეთი საკითხების განხილვას, როგორიცაა: აუდიტის ზედამხედველობის როლი და ფუნქცია, არაფინანსური ანგარიშგების შედგენის პრინციპები,  ევროკავშირის საზედამხედველო ორგანოების ურთიერთთანამრომლობა, რეფორმების მიმდინარეობა  STAREP პროექტის მონაწილე ქვეყნებში. სემინარი ასევე დაეთმო მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის საზედამხედველო სამსახურის მაგალითების განხილვას, კერძოდ: აუდიტის რეგულაციის პრაქტიკა სერბიაში, ხარისხის შემოწმების ფუნქციის შესრულება გერმანიაში და ა.შ.

დამსწრე საზოგადოებას ერთმანეთის გამოცდილების გაზიარებისა და შეჯერების საშუალება მიეცათ, ასევე, მნიშნელოვანი რჩევები მიიღეს ექსპერტებისგან, რაც ერთიანობაში აღრიცხვა-ანგარიშგების სფეროსთან დაკავშირებული რეფორმების წარმატებულ განხორციელებასა და აუდიტის ზედამხედველობის სფეროს გაძლიერებას შეუწყობს ხელს. 

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018