საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

14.02.2020

სამსახურის წარმომადგენლებმა ბუღალტერთა კავშირის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა

13 თებერვალს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წამომადგენლებმა საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში ბუღალტერთა კავშირის მიერ ორგანიზებულ საინფორმაციო სახის ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა. შეხვედრას მეოთხე და მესამე კატეგორიის საწარმოების ორასამდე ბუღალტერი დაესწრო.

ღონისძიების მთავარი მიზანი იყო აღრიცხვა-ანგარიშგების რეფორმის მიზნებისა და მიმდინარეობის განხილვა, IV კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვადებთან დაკავშირებული ახალი მოთხოვნების და ანგარიშგების გამარტივებული სტანდარტის ზოგიერთი პრინციპის გაცნობა.

სამსახურის წარმომადგენლებმა დამსწრეთა კითხვებს უპასუხეს. ღონისძიების ფარგლებში აუდიტორიის წინაშე წარდგა ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის მოწვეული ტრენერი და ფულადი ნაკადების ანგარიშგების შედგენის ძირითად პრინციპებზე ისაუბრა.

იხილეთ პრეზენტაცია.

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018