საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

31.05.2019

სამსახურის შეხვედრა მესამე კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლებთან

29-30 მაისს, თბილისში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ორგანიზებით, მესამე კატეგორიის საწარმოების წარმომადგენლებთან ჩატარდა ოთხი ღონისძიება თემაზე - „რეფორმის მიმდინარეობის შესახებ/ანგარიშგების წარდგენის ახალი სისტემის პრეზენტაცია“.

ღონისძიებების მიზანი იყო მესამე კატეგორიის საწარმოების მიმართ არსებული საკანონმდებლო მოთხოვნების განხილვა, ანგარიშგების წარდგენის განახლებული სისტემის დემონსტრაცია, შესაბამისი სტანდარტების,  სახელმძღვანელო მასალებისა და სხვა საინფორმაციო რესურსების გაცნობა. სამსახურის წარმომადგენლებმა აღრიცხვა-ანგარიშგების სფეროს რეფორმის მიმდინარეობის შესახებაც ისაუბრეს და აუდიტორიას არსებული მდგომარეობა და მიზნები გააცნეს. თითოეული ღონისძიების დასასრულს, დამსწრეებს ჰქონდათ შესაძლებლობა დაესვათ მათთვის საინტერესო კითხვები.

აღნიშნული ღონისძიებები მესამე კატეგორიის საწარმოებისთვის იყო განკუთვნილი და მას ათასამდე დაინტერესებული პირი დაესწრო. 

იხილეთ პრეზენტაცია.

სასარგებლო ბმულები:
ანგარიშგების წარდგენის განახლებული წესი   
სახელმძღვანელოები 
სამსახურის YouTube არხი 

© ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. 2018